Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertCulvert upgrade R579 Freemount Rd,Curragh, Kanturk

Road Alert, Oct. 12th 2023
Road Closure - R579 Freemount Road, Curragh, Kanturk from Tuesday 31st October to Thursday 2nd November 2023 to facilitate Upgrade Surface water culvert.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

R579-165 Freemount Road, Curragh, Kanturk, Co. Cork – at the entrance to GAA Grounds.

 

Period of Closure

From 09: 00hrs on Tuesday 31st October 2023 to 18:00hrs on Thursday 2nd November 2023. (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Upgrade Surface water culvert.

 

Alternative Routes

HGV Traffic:

At Freemount Cross/Walsh cross continue on the R578 signposted Newmarket.  Continue on the R578 into Newmarket Town. In Newmarket town turn left onto the R576 signposted Kanturk. Continue on the R576 into Kanturk Town to rejoin the R579.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction

 

Cars and Light vehicles:

Traffic travelling from Freemount divert right at Coolageela Bridge onto the L-1050-0. At Coolageela Crossroads turn left onto the L-1050-2. Continue on the L-1050-2 to Curragh Cross. At Curragh Cross turn left onto the R576 and continue into Kanturk Town.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure

 

Ref: TRC-190-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

R579-165 Bóthar Chillín an Chrónáin, An Currach, Ceann Toirc, Co. Chorcaí – ag an mbealach isteach chuig an bPáirc CLG.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 09:00 Dé Máirt, an 31 Deireadh Fómhair 2023 go dtí 18:00 Déardaoin an 2 Samhain 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun éascaíocht a dhéanamh ar an obair chun an lintéar uisce dromchla a uasghrádú.

 

Bealaí Malartacha

Trácht HGV:

Ag Crosaire Chillín an Chrónáin/Crosaire Walsh, lean ar aghaidh ar an R578 i dtreo Áth Trasna (mar luaitear ar an gcomhartha bóthair). Lean ar aghaidh ar an R578 isteach i mbaile Áth Trasna. In Áth Trasna, cas ar chlé isteach ar an R576 i dtreo Cheann Toirc (mar a luaitear ar an gcomhartha bóthair). Lean ar aghaidh ar an R576 go Ceann Toirc, áit a ndeachaigh an trácht ar ais ar an R579 arís.

 

Beidh feidhm ag an malairt slí seo san ord contrártha agus trácht ag taisteal sa treo eile.

 

Gluaisteáin agus Feithiclí Éadroma:

Trácht ag taisteal ó Chillín an Chrónáin - cas ar dheis ag Droichead Cúil an Gheimhligh chun taisteal ar an L-1050-0. Ag Crosaire Chúil an Gheimhligh, cas ar chlé isteach ar an L-1050-2. Lean ar aghaidh ar an L-1050-2 go Crosaire an Churraigh. Ag Crosaire an Churraigh cas ar chlé ar an R576 agus lean ar aghaidh go Baile Cheann Toirc.

 

Beidh feidhm ag an malairt slí seo san ord contrártha agus trácht ag taisteal sa treo eile.

 

Ceadófar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair seo.

 

Uimhir Thagartha: TRC-190-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

 
Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account