Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Community AlertConnection Services Works L3652 Lower Aghada

Miscellaneous Alert, Nov. 14th 2023
Road Closure - L3652 Lower Aghada from Monday 4th to Friday 15th December 2023 to facilitate Uisce Éireann Connection and Developer Services Works


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:-

 

Road Subject of Closure

L-3652-0 Lower Aghada, Co. Cork - from 3 Crossroads South of Aghada Pier (R-630, L-3652) to four crossroads with Yankee Road (L-3651, L-3652).

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 4th December to 18:00hrs on Friday 15th December 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Uisce Éireann Connection and Developer Services Works, Wastewater connection for Harbours Edge.

 

Alternative Routes

Phase 1 – Closure of short section of L3652 at Junction of R630. Divert onto L-3658 (Heartbreak Hill) continue uphill turning right on to L-3653 (Hillside), continue to junction with R-630. Proposed Dates (04/12/23 - 08/12/23).

 

Phase 2 – Closure of L3652 near Harbours Edge. Stay on L3651 to its junction with R-630. Proposed Dates (11/12/23 - 15/12/23).

 

Alternative routes are also applicable in reverse.

 

Local Access will be maintained throughout the duration of the closure.

 

Ref: TRC-198-2023

 

Director of Services

Roads & Transportation

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-3652-0 Áth Fhada Íochtarach, Contae Chorcaí – ó 3 Chrosbhóthar ó Dheas de Ché Áth Fhada (R-630, L-3652) go dtí ceithre chrosbhóthar le Bóthar an Phoncáin (L-3651, L-3652).

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00am Dé Luain, an 4ú Nollaig go dtí 18:00pm Dé hAoine, an 15ú Nollaig 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun Oibreacha Seirbhísí Forbróirí agus Ceangail Uisce Éireann, ceangal Fuíolluisce le haghaidh Harbours Edge a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Céim 1 – Dúnadh an stráice ghearr den L3652 ag an Acomhal leis an R630. Téigh ar mhalairt slí ar an L-3658 (Heartbreak Hill), lean ar aghaidh in aghaidh an chnoic agus cas ar dheis ar an L-3653 (Hillside) agus lean ar aghaidh go dtí an t-acomhal atá leis an R-630. Dátaí Molta (04/12/23 - 08/12/23).

 

Céim 2 – Dúnadh an L3652 in aice le Harbours Edge. Fan ar an L3651 go dtí an t-acomhal atá aige leis an R-630. Dátaí Molta (11/12/23 - 15/12/23).

 

Tá na bealaí malartacha infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar Rochtain Áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-198-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account