Skip to main content

Roadworks R586 Knockane, Drimoleague

Road Alert, May. 18th 2023
Road Closure - R586 Knockane, Drimoleague from Monday 12th to Thursday 29th June 2023 (24hr Closure) to facilitate roadworks.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

R-586, Knockane, Drimoleague, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 07.00hrs on Monday 12th June 2023 to 17.00hrs on Thursday 29th June 2023.

(24hr Closure)

 

Reason for Closure

To facilitate roadworks.

 

Alternative Routes

Travelling from Bantry to Drimoleague, turn onto the R-594 at Aughaville junction, travel through Caheragh and onto the R-593 at Derreeny Bridge, then travel the R-593 into Drimoleague.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-59-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

R-586, An Cnocán, Drom Dhá Liag, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 07:00 Dé Luain 12 Meitheamh 2023 go dtí 17:00 Déardaoin 29 Meitheamh 2023.

(Dúnadh 24 uair an chloig)

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun oibreacha bóthair a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ag taisteal ó Bheanntraí go Drom Dhá Liag, cas ar an R-594 ag acomhal Áth an Mhíl, téigh ar aghaidh trí Chathrach agus téigh ar an R-593 ag Droichead na nDoiríní, agus lean an R-593 ansin isteach go Drom Dhá Liag.

 

Tá feidhm ag an mbealach atreoraithe seo san ord contrártha agus daoine ag taisteal sa treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair.

 

Uimhir Thagartha: TRC-59-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account