Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertWatermain works L4712 Ardngeehy, Bantry

Road Alert, Oct. 12th 2023
Road Closure - L4712 Ardngeehy, Bantry from Monday 20th November to Tuesday 12th December 2023 to facilitate the installation of a new watermain.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-4712-0 Ardngeehy, Bantry, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 20th November 2023 to 18:00hrs on Tuesday 12th December 2023. (24hr Closure)

 

Reason for Closure

To facilitate the installation of a new watermain.

 

Alternative Routes

From the east side of the road closure: Continue into Bantry town on the L-4711. Turn left onto N71 (Glengarriff Road), towards the town Square. Turn left onto New St. and onto Bridge St. (L-4754). Continue onto Chapel St. and School Road (L-4752). Finally continue out on the L-4709 towards Ardnageehy. End of diversion at the junction with the L-4712.

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-183-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-4712-0. Ard na Gaoithe, Beanntraí, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00am Dé Luain, an 20ú Samhain 2023 go dtí 18:00pm Dé Máirt, an 12ú Nollaig 2023. (Dúnadh 24 uair an chloig)

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun suiteáil phríomhphíobáin uisce nua a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ón taobh thoir den dúnadh bóthair: Lean ar aghaidh ag dul isteach go baile Bheanntraí ar an L-4711. Cas ar chlé ar an N71 (Bóthar an Ghleanna Ghairbh), i dtreo Chearnóg an bhaile. Cas ar chlé ar an tSráid Nua agus ar Shráid an Droichid (L-4754). Lean ar aghaidh ar Shráid an tSéipéil agus ar Bhóthar na Scoile (L-4752). Ag an deireadh ar fad, lean ar aghaidh ag dul amach ar an L-4709 i dtreo Ard na Gaoithe. Críochnófar an t-atreorú ag an acomhal atá ann leis an L-4712.

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-183-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account