Skip to main content

Watermain works L4031 McCurtain Hill, Clonakilty

Road Alert, May. 18th 2023
Road Closure - L4031 McCurtain Hill, Scartagh, Clonakilty from Monday 12th to Friday 30th June 2023 to facilitate Installation of a New Watermain and Valves.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:-

 

Road Subject of Closure

L-4031-12 McCurtain Hill, Scartagh, Clonakilty, Co. Cork - from Bay View to Convent of Mercy

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 12th June, 2023 to 18:00hrs on Friday 30th June, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Installation of a New Watermain and Valves.

 

Alternative Routes

Travelling north turn left and take L-4037, Old Chapel Lane to R588. Turn right and continue to L-8060 junction. Turn right on to L-8060 (ESB Station Road) and travel east to rejoin L-4031. The reverse applies when travelling in the opposite direction.

 

Local Access will be maintained throughout the duration of the closure.

 

Ref: TRC-65-2023

 

Director of Services

Roads & Transportation

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co. Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-4031-12 McCurtain Hill, Scairteach, Cloich na Coillte Co. Chorcaí - ó Bay View go Clochar na Trócaire

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Luain, 12 Meitheamh 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine, 30 Meitheamh 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Suiteáil Príomhphíobán Uisce Nua agus Comhlaí a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ag taisteal ó thuaidh, cas ar chlé agus tóg an L-4037, Old Chapel Lane go dtí an R588. Cas ar dheis agus lean ar aghaidh go dtí acomhal an L-8060. Cas ar dheis ar an L-8060 (Bóthar Stáisiún BSL) agus téigh soir chun dul ar an L-4031 arís. Tá feidhm ag an mbealach atreoraithe seo san ord contrártha agus daoine ag taisteal sa treo eile.

 

Ceadófar Rochtain Áitiúil ar feadh thréimhse an dúnta.

 

Uimhir Thagartha: TRC-65-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account