Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertDrainage/watermain works L6522 Graball Bay Road

Road Alert, Oct. 5th 2023
Road Closure - L6522 Graball Bay Road, Crosshaven from Mon 23rd Oct 2023 to Thur 29th Feb 2024 to facilitate installation of Foul , Storm drainage , watermains


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-6522-0 Graball Bay Road, Crosshaven, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 07:00hrs on Monday 23rd October 2023 to 19:00hrs on Thursday 29th February 2024. (24hr Closure)

 

Reason for Closure

To facilitate installation of Foul and Storm drainage network, Water mains installation and construction of new pavement upon completion.

 

Alternative Routes

Traffic on the Western side of closed section wishing to access Camden Road (L-2499-0) should utilize temporary road that will be constructed prior to closure. They should proceed in a Southerly Direction along this temporary road to its' junction with Church Bay Road (L-2500-0) East of St. Patricks Graveyard, they should then turn right and proceed in a Westerly Direction.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-180-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-6522-0 Bóthar Graball Bay, Bun an Tábhairne, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 07:00 Dé Luain, 23 Deireadh Fómhair 2023 go dtí 19:00 Déardaoin 29 Feabhra 2024 (Dúnadh 24 uair an chloig)

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun éascaíocht a dhéanamh ar an obair chun líonra draenála Bréan agus Stoirme a shuiteáil, príomhphíopaí Uisce a shuiteáil, agus cosán nua a thógáil nuair a bheidh an obair seo go léir críochnaithe.

 

Bealaí Malartacha

I gcás trácht atá ar an taobh thiar den bhóthar dúnta ag iarraidh rochtain a fháil ar Bhóthar Camden (L-2499-0), ba cheart leas a bhaint as an mbóthar sealadach a chuirfear ann sula ndúnfar an bóthar eile. Téigh ar aghaidh ó Dheas feadh an bhóthair shealadaigh seo go dtí an t-acomhal le Church Bay Road (L-2500-0). Ba cheart casadh ar dheis ansin Soir ó Reilig Phádraig agus leanúint ar aghaidh i dtreo an Iarthair.

 

Beidh feidhm ag an malairt slí seo san ord contrártha agus trácht ag taisteal sa treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair seo.

 

Uimhir Thagartha: TRC-180-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account