Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertWatermain works L1511 Deerpark, Fermoy

Road Alert, Oct. 19th 2023
Road Closure - L1511 Deerpark, Fermoy from Tuesday 31st October to Friday 24th November 2023 to facilitate the Installation of a New Watermain.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L1511-15 (Part of), Deerpark, Fermoy, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Tuesday 31st October, 2023 to 18:00hrs on Friday 24th November, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the Installation of a New Watermain.

 

Alternative Routes

Travelling west from the Duntaheen Road, Fermoy, continue southwards on L-1510 towards Cappagh. At the L-1510/ L-1502 crossroads, turn right onto L-1502 and continue towards Ballyhooly. Turn right onto L-1508 towards Deerpark.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-192-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L1511-15 (Cuid de), Deerpark, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Máirt an 31 Deireadh Fómhair 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine an 24 Samhain 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig)

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Éascaíocht a dhéanamh ar an obair chun príomhphíobán uisce á shuiteáil.

 

Bealaí Malartacha

Ag taisteal siar ó Bhóthar Duntaheen, Mainistir Fhear Maí, lean ar aghaidh ó dheas ar an L-1510 i dtreo na Ceapaí. Ag crosbhóthar an L-1510/L-1502, cas ar dheis chuig an L-1502 agus lean ar aghaidh i dtreo Bhaile Átha hÚlla. Cas ar dheis chuig an L-1508 i dtreo Deerpark.

 

Beidh feidhm ag an malairt slí seo san ord contrártha agus trácht ag taisteal sa treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair seo.

 

Uimhir Thagartha: TRC-192-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account