Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertDucting works L6989 Knockraha East

Road Alert, Oct. 5th 2023
Road Closure - L6989 Knockraha East from Tuesday 31st October to Friday 15th December 2023 to facilitate the installation of ducting for Celtic Interconnector


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-6989 Knockraha East Road, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 06:00hrs on Tuesday 31st October 2023 to 18:00hrs on Friday 15th December 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the installation of ducting as part of the Celtic Interconnector Project.

 

Alternative Routes

Driving from the East towards Knocrkara along the L-2966 at Pigeon Hill continue on this road until the Crossroads with the L-6990 turn right towards Glenmore stores, continue on this road until the T junction with the L-2964, then turn right.

 

The diversion route is the same in reverse.

 

Local Access will be maintained throughout the duration of the closure.

 

Ref: TRC-152-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-6989 Bóthar Chnoc Rátha Thoir, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 06:00 Dé Máirt, 31 Deireadh Fómhair 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine, 15 Nollaig 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun éascaíocht a dhéanamh agus duchtáil á suiteáil mar chuid den Tionscadal Idirnascaire Ceilteach.

 

Bealaí Malartacha

Ag tiomáint ón oirthear i dtreo Chnoc Rátha feadh an L-2966 ag Cnoicín an Cholúir, lean ar aghaidh ar an mbóthar seo go dtí an Crosaire leis an L-6990. Cas ar dheis i dtreo Shiopa an Ghleanna Mhóir, lean ar aghaidh ar an mbóthar seo go dtí an T-acomhal leis an L-2964, agus cas ar dheis ansin.

 

Beidh feidhm ag an malairt slí seo san ord contrártha agus trácht ag taisteal sa treo eile.

 

Ceadófar Rochtain Áitiúil ar feadh thréimhse an dúnta.

 

Uimhir Thagartha: TRC-152-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account