Skip to main content

Watermain works L1529 Ballynoe to Ballinscurloge

Road Alert, May. 4th 2023
Road Closure - L1529 Ballynoe Village to Ballinscurloge from Monday 12th June to Friday 4th August 2023 to facilitate the Installation of a New Watermain.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-1529 - from Ballynoe Village to Ballinscurloge, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 12th June, 2023 to 18:00hrs on Friday 4th August, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the Installation of a New Watermain.

 

Alternative Routes

Traffic travelling northwards to Ballynoe Village, will divert via Tallow, R627. Turn left in Tallow onto R628 and finally turn left onto L-1530 towards Ballynoe Village at Conna Crossroads. The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-53-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-1529 - ó Shráidbhaile an Bhaile Nua go dtí Baile an Scorlógaigh, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Luain, 12 Meitheamh 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine, 4 Lúnasa, 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Suiteáil Príomhphíobán Nua Uisce a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Atreorófar trácht atá ag taisteal ó thuaidh go Sráidbhaile an Bhaile Nua trí Thulach an Iarainn, R627. Cas ar chlé i dTulach an Iarainn isteach ar an R628 agus cas ar chlé ar deireadh isteach ar an L-1530 i dtreo Shráidbhaile an Bhaile Nua ag Crosaire Chonaithe. Tá feidhm san ord contrártha ag an mbealach atreoraithe a luaitear anseo agus daoine ag taisteal sa treo eile.

 

Ceadófar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair.

 

Uimhir Thagartha: TRC-53-2023

 

Stiúrthóir  Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account