Skip to main content

Resurfacing works R612 Bothar Guidel, Carrigaline

Road Alert, May. 19th 2023
Urgent Road Closure - R612 Bothar Guidel, Carrigaline from Monday 29th May to Monday the 12th June 2023 (Nightly Closure) to facilitate resurfacing of roadway.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

URGENT TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act, 1993, and Article 12 (6), in Part 8 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that the urgent closure of the road as detailed below is necessary, in the interests of public safety.

 

Road Subject of Urgent Closure

R612- Bothar Guidel from the Junction with Church Road (R613) to the Junction with Crosshaven Road Roundabout (R612).

 

Period of Urgent Closure

From 20:00hrs on Monday the 29th May, 2023 to 06:00hrs on Monday the 12th June, 2023 (Nightly Closure).

 

Reason for Urgent Closure

To facilitate the resurfacing of roadway.

 

Alternative Routes

Traffic wishing to travel North on Bothar Guidel should proceed through roundabout on R612 (Strand Road) in a Westerly direction to the junction of R611 (Main Street). They should then turn right and proceed in a Northerly direction along R611(Main Street).

Traffic wishing to travel South on Bother Guidel should divert on to Church Road (R613) Proceed in a Westerly direction and turn left on to Main Street(R611). They should then proceed in a Southerly direction and turn left on to Strand Road (R612)

You should note that this Urgent Closure does not facilitate the making of objections/observations.

 

Ref: URC 999002-2023

 

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO PRÁINNEACH AR BHONN SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre, 1993, agus Airteagal 12 (6), i gCuid 8 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo gur gá an bóthar seo a leanas a dhúnadh go práinneach, ar mhaithe le sábháilteacht an phobail. 

 

An Bóthar atá le Dúnadh go Práinneach

R612- Bóthar Guidel ón Acomhal le Church Road (R613) go dtí an tAcomhal ag Timpeallán Bhóthar Bhun an Tábhairne (R612).

 

Tréimhse an Dúnta Phráinnigh

Ó 20:00 Dé Luain, an 29 Bealtaine 2023 go dtí 06:00 Dé Luain, an 12 Meitheamh 2023 (Dúnta san Oíche).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh Práinneach

Chun athdhromchlú an bhóthair a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ba cheart do thrácht atá ag taisteal ó Thuaidh ar Bhóthar Guidel dul ar aghaidh tríd an timpeallán ar an R612 (Srand Road) i dtreo an Iarthair go dtí acomhal an R611 (an Phríomhshráid). Ba cheart casadh ar dheis ansin agus dul ar aghaidh ó Thuaidh ar an R611 (an Phríomhshráid).

Ba cheart do thrácht atá ag iarraidh taisteal ó Dheas ar Bhóthar Guidel dul ar mhalairt slí ar Church Street (R613). Lean ar aghaidh i dtreo an Iarthair agus cas ar chlé chun taisteal ar an bPríomhshráid (R611). Ba cheart leanúint ar aghaidh ó Dheas ansin agus casadh ar chlé chun taisteal ar Strand Road (R612)

Tabhair faoi deara nach nglacfar le hagóidí/breithnithe i ndáil leis an Dúnadh Práinneach seo.

 

Tagairt: URC 999002-2023

 

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account