Skip to main content

Cattle Underpass L5855 Clashaganniv ,Conna

Road Alert, May. 25th 2023
Road Closure - L5855 Clashaganniv / Carrigmore, Conna from Monday 19th to Friday 23rd June 2023 to facilitate the Installation of a Cattle Underpass


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:-

 

Road Subject of Closure

Section of L5855-10 Clashaganniv / Carrigmore, Conna, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 19th June 2023 to 17:00hrs on Friday 23rd June 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the Installation of a Cattle Underpass and Associated Drainage.

 

Alternative Routes

For traffic heading north, divert eastwards towards Conna. Divert north before Conna Bridge via L-1532 towards Daly’s Cross and west along the N72-633.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Ref: TRC-69 -2023

 

Director of Services

Roads & Transportation

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

Cuid den bhóthar L5855-10 Clais an Ghainimh / An Charraig Mhór, Conaithe, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Luain, 19 Meitheamh 2023 go dtí 17:00 Dé hAoine, 23 Meitheamh 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun éascaíocht a dhéanamh ar na hoibreacha chun Íosbhealach Eallaigh agus an Sruthchóras Gaolmhar a Shuiteáil.

 

Bealaí Malartacha

I gcás trácht atá ag dul ó thuaidh, téigh ar mhalairt slí soir i dtreo Chonaithe. Téigh ó thuaidh ar mhalairt slí roimh Dhroichead Chonaithe ar an L-1532 i dtreo Chrosaire Uí Dhálaigh, agus siar ar an N72-633.

 

Tá feidhm ag an mbealach atreoraithe seo san ord contrártha agus daoine ag taisteal sa treo eile.

 

Uimhir Thagartha: TRC-69-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account