Skip to main content

Roadworks L4003 Nellie Teehanss to Tullyneasky

Road Alert, Apr. 27th 2023
Road Closure - L4003 Nellie Teehanss Cross to Tullyneasky West Four Cross Roads, Clonakilty from Mon 8th May to Sun 18th June 2023 to facilitate roadworks


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following roads for the period and reason specified below:

 

Roads Subject of Closure

L-4003-19, L-4003-0, Nellie Teehans’s Cross Roads to Tullyneasky West Four Cross Roads, Clonakilty, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:30hrs on Monday 8th May 2023 to 20:00hrs on Sunday 18th June 2023.

(24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Road Improvement Works.

 

Alternative Routes

Travelling South – Take L-4003-19 north to Keohanes Cross, take R599 towards Clonakilty to Dunmanway junction at Ballyduvane, take N71 west to Tulligee and L4003-0 north to rejoin L-4003.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-49-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas a dhúnadh go sealadach ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá sé Beartaithe a Dhúnadh

L-4003-19, L-4003-0, Crosbhóthar Nellie Teehan go dtí Ceithre Chrosbhóthar Tulaigh Naosca Thiar, Cloich na Coillte, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta Bheartaithe

Ó 08:30am Dé Luain, an 8ú Bealtaine 2023 go dtí 20:00pm Dé Domhnaigh, an 18ú Meitheamh 2023. (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh Beartaithe

Chun Oibreacha Feabhsúcháin Bóthair a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ag taisteal ó dheas – Tóg L-4003-19 ó thuaidh go dtí Crois Keohane, tóg R599 i dtreo Chloich na Coillte go dtí acomhal Dhún Mánmhaí ag Baile Uí Dhubháin, tóg N71 thiar go dtí Tulaigh Ghaoithe agus L4003-0 ó thuaidh chun filleadh ar L-4003.

 

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm

 

Uimhir Thagartha: TRC-49-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre agus Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

Sciobairín

Contae Chorcaí

Seoladh ríomhphoist: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account