Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertWatermain works L12221 Lavally Upper, Mallow

Road Alert, Oct. 19th 2023
Road Closure - L12221 Lavally Upper, Mallow from Monday 6th November to Friday 22nd December 2023 to facilitate Installation of new watermain.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-12221-0, Lavally Upper, Mallow, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 6th November 2023 to 18:00hrs on Friday 22nd December 2023. (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Installation of new watermain.

 

Alternative Routes

From Killavullen continue west towards Mallow on L-1223-30. Take next left to L-1222-0 travelling south towards Rahan School. Turn left to L-12221-0.

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-189-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-12221-0, An Leathbhaile Uachtarach, Mala, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00am Dé Luain, an 6ú Samhain 2023 go dtí 18:00pm Dé hAoine, an 22ú Nollaig 2023. (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun Suiteáil phríomhphíobáin uisce nua a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Má tá tú ag taisteal ó Chill an Mhuilinn, lean ar aghaidh ag dul siar i dtreo Mhala ar an L-1223-30. Tóg an chéad chasadh eile ar chlé ar L-1222-0 ag taisteal ó dheas i dtreo Scoil Raithin. Cas ar chlé ar L-1222-0.

 

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-189-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account