Skip to main content

New Watermain L8320 Derry Road, Rosscarbery

Road Alert, May. 18th 2023
Road Closure - L8320 Derry Road, Rosscarbery from Monday 5th to Friday 23rd June 2023 to facilitate the Installation of a New Watermain.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:-

 

Road Subject of Closure

L8320-0 Derry Road, Rosscarbery, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 5th June, 2023 to 18:00hrs on Friday 23rd June, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the Installation of a New Watermain.

 

Alternative Routes

Continue southwards towards Rosscarbery on the N71. At the N71/ R597 junction, take the right onto R597 and continue to L-8320 junction.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC- 63 -2023

 

Director of Services

Roads & Transportation

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L8320-0 Bóthar Dhoire, Ros Ó gCairbre, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Luain, 5 Meitheamh 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine, 23 Meitheamh 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Suiteáil Príomhphíobán Uisce Nua a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Lean ar aghaidh ó dheas ar an N71 i dtreo Ros Ó gCairbre. Ag acomhal an N71/ R597, cas ar dheis ar an R597 agus lean ar aghaidh chomh fada leis an L-8320.

 

Tá feidhm ag an mbealach atreoraithe seo san ord contrártha agus daoine ag taisteal sa treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair.

 

Uimhir Thagartha: TRC-63-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account