Skip to main content

Watermain works L7854/L7853 Kilcraheen,Ballymacoda

Road Alert, May. 18th 2023
Road Closure - L7854 , L7853 Kilcraheen, Ballymacoda from Tuesday 30th May to Wednesday 30th August 2023 to facilitate the Laying of a Watermain.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following roads for the period and reason specified below:-

 

Roads Subject of Closure

L-7854 & L-7853 Kilcraheen, Ballymacoda, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Tuesday 30th May, 2023 to 18:00hrs on Wednesday 30th August, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the Laying of a Watermain.

 

Alternative Routes

Travelling from Aghavine Cross on the L3815 towards Kilcraheen, pass the L-7854 (closed) to the right. At the next t-junction on the R633, turn right for Ladysbridge where you will pass the L-7853 (closed). Take the next road to the right (L-7851) and continue along until the next road on the right (L-7852) which leads back on to the L-7853.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local Access will be maintained throughout the duration of the closure.

 

Ref: TRC-61-2023

 

Director of Services

Roads & Transportation

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-7854 & L-7853 Coill Churraichín, Baile Mhac Óda, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00am Dé Máirt, an 30ú Bealtaine 2023 go dtí 18:00pm Dé Céadaoin, an 30ú Lúnasa 2023

(Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun leagan príomhphíobáin uisce a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ag taisteal ó Chrois Áth Mhín ar an L3815 i dtreo Choill Churraichín, téigh thar an L-7854 (dúnta) ar thaobh na láimhe deise. Ag an gcéad t-acomhal eile ar an R633, cas ar dheis le haghaidh Droichead na Scuab, áit a rachaidh tú thar an L-7853 (dúnta). Tóg an chéad bhóthar eile ar thaobh na láimhe deise (L-7851) agus lean ar aghaidh go dtí an chéad bhóthar eile ar dheis (L-7852) a thagann ar ais le chéile leis an L-7853.

 

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar Rochtain Áitiúil fad is a bheidh an dúnadh bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-61-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account