Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertWater Connection L3648 Ballincarroonig

Road Alert, Nov. 14th 2023
Road Closure - L3648 Ballincarroonig from Monday 27th November to Friday 1st December 2023 to facilitate Water Connection.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:-

 

Road Subject of Closure

L-3648-0 Ballincarroonig, Co. Cork - between Whitegate and Upper Aghada, North-East of All Saints Cemetery.

 

Period of Closure

From 08:00 on Monday 27th November 2023 to 18:00 on Friday 1st December 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Water Connection.

 

Alternative Routes

From Whitegate, travel Northwards on R-630. At 3 Crossroads South of Aghada Pier (R-630, L-3652), turn right onto L-3652. Take immediate left onto L-3658 towards Upper Aghada. At Upper Aghada village T-junction, turn right onto L-3651-0 and forward onto L-3648-0 Ballincarroonig road near Marian Terrace.  This alternative route is also applicable in reverse.

 

Local Access will be maintained throughout the duration of the closure.

 

Ref: TRC-199-2023

 

Director of Services

Roads & Transportation

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-3648-0 Baile an Charrúnaigh, Contae Chorcaí – idir an Geata Bán Áth Fhada Uachtarach agus, Soir ó Thuaidh ó Reilig na Naomh Uile.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00am Dé Luain, an 27ú Samhain 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine, an 1ú Nollaig 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun Ceangal Uisce a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Taistil ó thuaidh ón nGeata Bán ar an R-630. Cas ar dheis ar an L-3652 ag 3 Chrosbhóthar ó Dheas de Ché Áth Fhada (R-630, L-3652). Tóg an chéad chasadh eile ar chlé ar an L-3658 i dtreo Áth Fhada Uachtarach. Cas ar dheis ar an L-3651-0 nuair a bhuaileann tú leis an T-acomhal ag sráidbhaile Áth Fhada Uachtarach agus lean ar aghaidh ar bhóthar Bhaile an Charrúnaigh L-3648-0 in aice le hArdán Mhuire. Tá an bealach malartach seo infheidhme droim ar ais chomh maith.

 

Coinneofar Rochtain Áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-199-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie
Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account