Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertRailway repairs L3618 Castlerock Ave, Waterrock

Road Alert, Oct. 5th 2023
Road Closure - L3618 Castlerock Ave, Waterrock from Monday 23rd to Saturday 28th October 2023 to facilitate Upgrading and Repair of Railway Infrastructure.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:-

 

Road Subject of Closure

L-3618 Castlerock Ave, Waterrock, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 10:00hrs on Monday, 23rd October 2023 to 15:00hrs on Saturday, 28th October 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Upgrading and Repair of Railway Infrastructure.

 

Alternative Routes

Approaching from the L-3617 Carrigane Road continue eastward to the R626 Lisgould Road. Continue to the crossroads and turn right on to the L-3822 Northern Relief Road and continue to the crossroads with the R907. Go straight through this junction to the roundabout and take the 3rd exit onto the N25. Take the next exit at Barrycourt Slip and take the 3rd exit at the roundabout onto the L-3612.  At the T junction take a right and continue straight back onto the N25 to the junction with Castlerock Avenue.

 

Approaching from the N25 continue eastward to Midleton. At the traffic lights turn left onto the Northern Relief Road, continue to the next set of traffic lights and turn left onto the R626 Lisgould Road. Continue along this road until turning left onto the L-3617 Carrigane Road.

 

Local Access will not be maintained throughout the duration of the closure.

 

Ref: TRC-167-2023

 

Director of Services

Roads & Transportation

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-3618 Castlerock Ave, Carraig an Uisce, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 10:00am Dé Luain, an 23ú Deireadh Fómhair 2023 go dtí 15:00pm Dé Sathairn, an 28ú Deireadh Fómhair 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun Uasghrádú agus Deisiú Infreastruchtúr Iarnróid a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Má tá tú ag teacht ó Bhóthar an Charragáin (L-3617), lean ar aghaidh ag dul soir go dtí Bóthar Lios Cúil (R626). Lean ar aghaidh go dtí an crosbhóthar agus cas ar dheis ar an mBóthar Faoisimh Thuaidh (L-3822) agus lean ar aghaidh go dtí an crosbhóthar leis an R907. Téigh díreach tríd an acomhal seo chomh fada leis an timpeallán agus tóg an tríú bealach amach ar an N25. Tóg an chéad bhealach amach eile ag Fánán Chúirt an Bharraigh agus tóg an tríú bealach amach ag an timpeallán ar an L-3612. Cas ar dheis ag an T-acomhal agus lean ar aghaidh díreach ar ais ar an N25 go dtí an t-acomhal atá ann le Castlerock Avenue.

 

Má tá tú ag teacht ón N25, lean ar aghaidh ag dul soir go dtí Mainistir na Corann. Cas ar chlé ar an mBóthar Faoisimh Thuaidh ag na soilse tráchta, lean ar aghaidh go dtí an chéad sraith eile de shoilse tráchta agus cas ar chlé ar an mBóthar Lios Cúil (R26). Lean ar aghaidh feadh an bhóthair seo sula gcasfaidh tú ar chlé ar an Bhóthar an Charragáin (L-3617).

 

Ní choinneofar Rochtain Áitiúil fad is a bheidh an dúnadh bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-167-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account