Skip to main content

Road Resurfacing R580 Lisgriffin to Buttevant

Road Alert, May. 25th 2023
Road Closure - R580 Lisgriffin to Buttevant from Monday 19th June to Monday 10th July 2023 to facilitate Road Resurfacing.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

R580 – Lisgriffin to Buttevant Road, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 19th June 2023 to 18:00hrs on Monday 10th July 2023.

(24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Road Resurfacing.

 

Alternative Routes

In Buttevant continue the N20 to Mallow and then turn right before Mallow Hospital onto the LP-1200 and continue to Lisgriffin Cross.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-73-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

R580 – Lios Grífín go dtí Bóthar Chill na Mallach, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00am Dé Luain, an 19ú Meitheamh 2023 go dtí 18:00pm Dé Luain, an 10ú Iúil 2023.

(Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun athdhromchlú bóthair a éascú.

 

Bealaí Malartacha

I gCill na Mallach, lean ar aghaidh ar an N20 go dtí Mala agus ansin cas ar dheis roimh Ospidéal Mhala ar an LP-1200 agus lean ar aghaidh go dtí Cros Lios Ghrífín.

 

Tá an bealach atreoraithe a luaitear infheidhme droim ar ais nuair atá tú ag taisteal an treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-73-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account