Skip to main content

Watermain works L1528 Ballynoe Village

Road Alert, May. 4th 2023
Road Closure - L1528 Ballynoe Village from Monday 15th to Friday 26th May 2023 to facilitate Installation of New Watermain.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L1528 (Part of) Ballynoe Village, Co. Cork - GAA Pitch Road.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 15th May, 2023 to 18:00hrs on Friday 26th May, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Installation of New Watermain.

 

Alternative Routes

Travelling towards Ballynoe Village, turn left onto L-5838 and continue to t-junction. Turn right onto L-1530 towards Ballynoe Village.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-51-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L1528 (Cuid de) Sráidbhaile an Bhaile Nua, Co. Chorcaí - Bóthar na Páirce CLG.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Luain, 15 Bealtaine, 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine, 26 Bealtaine, 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Suiteáil Príomhphíobán Uisce Nua a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ag taisteal i dtreo Shráidbhaile an Bhaile Nua, cas ar chlé isteach ar an L-5838 agus lean ar aghaidh chomh fada leis an T-acomhal. Cas ar dheis isteach ar an L-1530 i dtreo Shráidbhaile an Bhaile Nua.

 

Tá feidhm san ord contrártha ag an mbealach atreoraithe a luaitear anseo agus daoine ag taisteal sa treo eile.

 

Ceadófar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair.

 

Uimhir Thagartha: TRC-51-2023

 

Stiúrthóir  Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account