Skip to main content

Watermain works L5829 Ballynoe Village

Road Alert, May. 4th 2023
Road Closure - L5829 Ballynoe Village from Monday 29th May to Friday 9th June 2023 to facilitate the Installation of a New Watermain.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-5829 (Part of) Ballynoe Village, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 29th May, 2023 to 18:00hrs on Friday 9th June, 2023. 

(24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the Installation of a New Watermain.

 

Alternative Routes

Travelling towards Ballynoe Village, keep on the L-15302. Turn left onto L-1530 and continue to Ballynoe village. Travelling from Ballynoe, continue northwards on L-1530. Turn right on L-15302 and continue to L-5829 junction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-52-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go molann Comhairle Contae Chorcaí na bóithre seo a leanas a dhúnadh go sealadach don tréimhse agus leis an gcúis a shonraítear thíos:

 

Bóthar a Bheidh Faoi Réir an Dúnta Molta

L-5829 (Cuid de) Sráidbhaile an Bhaile Nua, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta Molta

Ó 08:00am Dé Luain, an 29ú Bealtaine, 2023 go dtí 18:00pm Dé hAoine, an 9ú Meitheamh, 2023.  (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh Molta

Chun suiteáil phríomhphíobáin nua a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Ag taisteal i dtreo Sráidbhaile an Bhaile Nua, fan ar an L-15302. Cas ar thaobh na láimhe chlé ar an L-1530 agus lean ar aghaidh go dtí sráidbhaile an Bhaile Nua. Ag taisteal i dtreo an Bhaile Nua, lean ar aghaidh ó thuaidh ar an L-1530. Cas ar thaobh na láimhe deise ar an L-15302 agus lean ar aghaidh go dtí an t-acomhal L-5829.

 

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Tagairt: TRC-52-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre agus Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

Sciobairín

Contae Chorcaí

Seoladh ríomhphoist: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account