Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertRail Bridge works L5522 Grange, Buttevant

Road Alert, Nov. 10th 2023
Road Closure - L5522 Grange, Buttevant from Monday 27th November to Friday 15th December 2023 to facilitate improvement works to Irish Rail over bridge OBC 325.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L5522-17, Grange, Buttevant, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 09:00hrs on Monday 27th November 2023 to 18:00hrs Friday 15th December 2023.

(24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate containment improvement works to Irish Rail over bridge OBC 325.

 

Alternative Routes

Travelling south traffic on the L5522-0 will be diverted onto the L5521-15, then onto the L1319-64 onto the L5523-18 continuing via the L5523-0 onto the N20.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access where possible will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-193-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L5522-17, An Ghráinseach, Cill na Mallach, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 09:00 Dé Luain 27 Samhain 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine an 15 Nollaig 2023

(Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun oibreacha feabhsúcháin srianta ar thardhroichead OBC 325 de chuid Iarnród Éireann a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Cuirfear trácht an trácht atá ag taisteal ó dheas ar an L5522-0 ar mhalairt slí chuig an L5521-15, agus ansin chuig an L1319-64 agus chuig an L5523-18, ag leanúint ar aghaidh ar an L5523-0 chuig an N20.

 

Beidh feidhm ag an malairt slí seo san ord contrártha agus trácht ag taisteal sa treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil nuair is féidir ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair seo.

 

Uimhir Thagartha: TRC-193-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account