Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertWatermain works L6013 Coolanaugh, Newcestown

Road Alert, Oct. 19th 2023
Road Closure - L6013 Coolanaugh, Newcestown from Monday 6th November to Friday 1st December 2023 to facilitate Watermain Construction.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-6013-0 Coolanaugh, Newcestown, Co. Cork - from the village to Ballinvoher Four Crossroads (Works area from the village to L-6014-0 Junction).

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 6th November 2023 to 18:00hrs on Friday 1st December 2023 (24 Hour).

 

Reason for Closure

To facilitate Watermain Construction.

 

Alternative Routes

Traffic intending to access the L-6013-0 at the village shall divert north-east along the L-2009-52 and follow the road past Mossgrove Crossroads onto L-2011-20. Turn left at Glannarouge Crossroads onto L-2006-20 and follow the road to approach the opposite side of the road closure at Ballinvoher Four Crossroads.


The stated diversion is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local Access will not be maintained where possible. An access route to the school will be maintained.

 

Ref: TRC-191-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-6013-0 Cúil Eanach, Baile Níos, Co. Chorcaí - ón sráidbhaile féin go Crosaire Bhaile an Bhóthair (Limistéar na n-oibreacha: ón sráidbhaile go dtí Acomhal L-6014-0).

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Luain an 6 Samhain 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine an 1 Nollaig 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig.

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun éascaíocht a dhéanamh ar an obair chun Príomhlíonra Uisce a thógáil.

 

Bealaí Malartacha

Cuirfear trácht ag dul chuig an L-6013-0 sa sráidbhaile soir ó thuaidh feadh an L-2009-52 chun an bóthar a leanúint thar Chrosaire Garrán an Chunlaigh chuig an L-2011-20. Cas ar chlé ag Crosaire Ghleann na Ruaige chuig an L-2006-20 agus lean an bóthar chun teacht amach ar an taobh eile den dúnadh bóthair ag Crosaire Bhaile an Bhóthair.

 

Beidh feidhm ag an malairt slí seo san ord contrártha agus trácht ag taisteal sa treo eile.

 

Ní cheadófar Rochtain Áitiúil. Coinneofar bealach isteach chuig an scoil.

 

Uimhir Thagartha: TRC-191-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie
Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account