Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertWastewater Connection L4045 Cloheen, Clonakilty

Road Alert, Oct. 19th 2023
Road Closure - L4045 Cloheen/Youghals, Clonakilty from Thursday 23rd to Friday 24th November 2023 to facilitate Waste Water Connection.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-4045-0, Cloheen/Youghals, Clonakilty, Co. Cork – from junction with Ardfield Road to junction with road leading to Cloheen Heights Estate.

 

Period of Closure

From 8.00hrs on Thursday 23rd November 2023 to 18.00hrs on Friday 24th November 2023. (24hr Closure)

 

Reason for Closure

To facilitate Waste Water Connection.

 

Alternative Routes

Traffic travelling south take the L-4011-62, L-4011-41, Ardfield Road to the junction with the L-4045-9 at Lackenagobidane and turn north on the L-4045-9(Darby's Hill) to rejoin the L-4045-0.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-177-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-4045-0, An Cloichín/Eochaill, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí – ón acomhal le Ardfield Road go dtí an t-acomhal leis an mbóthar a théann go dtí an t-eastát Cloheen Heights.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Déardaoin 23 Samhain 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine 24 Samhain 2023. (Dúnadh 24 uair an chloig)

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun éascaíocht a dhéanamh ar an obair chun Ceangal Fuíolluisce a shuiteáil.

 

Bealaí Malartacha

Trácht ag taisteal ó dheas - téigh ar an L-4011-62, L-4011-41, Ardfield Road go dtí an t-acomhal leis an L-4045-9 ag Leaca na nGobadán agus cas ó thuaidh ar an L-4045-9 (Darby's Hill) chun dul ar ais ar an L-4045-0.

 

Beidh feidhm ag an malairt slí seo san ord contrártha agus trácht ag taisteal sa treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair seo.

 

Uimhir Thagartha: TRC-177-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account