Skip to main content

Ducting works L6989 Knockraha East Road

Road Alert, May. 18th 2023
Road Closure - L6989 Knockraha East Road from Monday 29th May to Monday 3rd July 2023 to facilitate the Installation of Ducting (Celtic Interconnector Project).


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:-

 

Road Subject of Closure

L-6989 Knockraha East Road, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 06:00hrs on Monday 29th May 2023 to 18:00hrs on Monday 3rd July 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the Installation of Ducting as part of the Celtic Interconnector Project.

 

Alternative Routes

Driving from the east towards Knocrkara along the L-2966 at Pigeon Hill, continue until the crossroads with the L-6990 and turn right towards Glenmore Stores. Continue on until the t-junction with the L-2964, and then turn right.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local Access will be maintained throughout the duration of the closure.

 

Ref: TRC- 60 -2023

 

Director of Services

Roads & Transportation

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-6989 Bóthar Chnoc Rátha Thoir, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 06:00 Dé Luain, 29 Bealtaine 2023 go dtí 18:00 Dé Luain, 3 Iúil 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Éascaíocht a dhéanamh agus Duchtáil á Suiteáil mar chuid de Thionscnamh an Idirnascaire Cheiltigh.

 

Bealaí Malartacha

Ag tiomáint soir i dtreo Chnoc Rátha ar an L-2966, lean ar aghaidh ag Cnocán an Cholúir chomh fada leis an gcrosaire leis an L-6990, agus cas ar dheis i dtreo Glenmore Stores ansin. Lean ar aghaidh chomh fada leis an T-acomhal leis an L-2964, agus cas ar dheis ansin.

 

Tá feidhm san ord contrártha ag an mbealach atreoraithe a luaitear anseo agus daoine ag taisteal sa treo eile.

 

Ceadófar Rochtain Áitiúil ar feadh thréimhse an dúnta.

 

Uimhir Thagartha: TRC-60-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 Want alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account