Skip to main content

Cattle Underpass L3807 Barnageehy West, Youghal

Road Alert, May. 23rd 2023
Road Closure - L3807 Barnageehy West, Youghal from Monday 19th to Friday 23rd June 2023 to facilitate the construction of a Cattle Underpass , Associated Works.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L-3807-55, Barnageehy West, Youghal, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 19th June 2023 to 17:00hrs on Friday 23rd June 2023.

(24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the construction of a Cattle Underpass, Effluent Holding Tank and all Associated Works.

 

Alternative Routes

Travelling from Youghal town to Mount Uniacke along the Quarry Road L3808, after you drive over the bridge over the N25, the road to the left the L3807 is closed. Continue on the L3808 until the next road to the left the L7892 which will you bring you to a cross roads where you must STOP. The cross brings you back onto the L3807 road where if you turn right you can continue to Mount Uniacke.

 

The stated diversion route is applicable in reverse when travelling in the opposite direction.

 

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-72-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-3807-55, Bearna na Gaoithe Thiar, Eochaill, Co. Chorcaí

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Luain, 19 Meitheamh 2023 go dtí 17:00 Dé hAoine 23 Meitheamh 2023.

(Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun éascaíocht a dhéanamh ar Oibreacha Tógála Íosbhealach Eallaigh agus Umar Coinneála Eisiltigh agus ar na hOibreacha Gaolmhara ar fad a bhaineann leis sin.

 

Bealaí Malartacha

Ag taisteal ó bhaile Eochaille go Cúil Ó gCorra ar Bhóthar an Choiréil L3808, tar éis tiomáint thar an droichead thar bhóthar an N25, tá an bóthar ar chlé, an L3807, dúnta. Lean ar aghaidh ar an L3808 agus tóg an chéad bóthar eile ar chlé, an L7892. Lean an bóthar seo chomh fada le crosaire, áit a gcaithfear STOPADH. Ag an gcrosaire, is féidir dul ar an L3807 arís ach cas ar dheis agus lean ar aghaidh go dtí Cúil Ó gCorra.

 

Tá feidhm ag an mbealach atreoraithe seo san ord contrártha agus daoine ag taisteal sa treo eile.

 

Coinneofar rochtain áitiúil ar feadh thréimhse an Dúnta Bóthair.

 

Uimhir Thagartha: TRC-72-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account