Skip to main content
Home > Public Notices > Cork County Alerts

Road AlertSewer Works L4915 Castletownbere

Road Alert, Nov. 16th 2023
Road Closure - L4915 Castletownbere from Monday 27th November to Friday 1st December 2023 to facilitate Sewer Works.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:-

 

Road Subject of Closure

L-4915-0, Castletownbere, Co. Cork - from junction of R-572/L-4915-0 at Drom North to the junction of the R-572/L-4915-0 at Drom West.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 27th November, 2023 to 18:00hrs on Friday 1st December, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Sewer Works.

 

Alternative Routes

Via the R-572.

 

Local Access will be maintained throughout the duration of the closure.

 

Ref: TRC-200-2023

 

Director of Services

Roads & Transportation

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d'Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-4915-0, Baile Chaisleán Bhéarra, Contae Chorcaí – ón acomhal R-572/L-4915-0 ag an Drom Thuaidh go dtí an t-acomhal R-572/L-4915-0 ag an Drom Thiar.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00am Dé Luain, an 27ú Samhain, 2023 go dtí 18:00pm Dé hAoine, an 1ú Nollaig, 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun Oibreacha Séaraigh a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Tríd an R-572.

 

Coinneofar Rochtain Áitiúil fad is a bheidh an Dúnadh Bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-200-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account