Skip to main content

Watermain works L9903 Sand Quay, Clonakilty

Road Alert, May. 18th 2023
Road Closure - L9903 Sand Quay, Clonakilty from Tuesday 6th to Friday 9th June 2023 to facilitate Installation of a New Watermain and Valves.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:-

 

Road Subject of Closure

L-9903 Sand Quay, Clonakilty, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Tuesday 6th June, 2023 to 18:00hrs on Friday 9th June, 2023 (24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate Installation of a New Watermain and Valves.

 

Alternative Routes

Continue travelling west on R880 (Wolfe Tone St.), turn left on L-4036, Clark St. and turn left to rejoin L-9903.

 

Ref: TRC- 64 -2023

 

Director of Services

Roads & Transportation

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co. Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L-9903 Sand Quay, Cloich na Coillte, Co. Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00 Dé Máirt, 6 Meitheamh 2023 go dtí 18:00 Dé hAoine, 9 Meitheamh 2023 (Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Suiteáil Príomhphíobán Uisce Nua agus Comhlaí a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Lean ar aghaidh siar ar an R880 (Sráid Wolfe Tone), cas ar chlé ar an L-4036, Sráid Clarke agus cas ar chlé chun dul ar an L-9903 arís.

 

Uimhir Thagartha: TRC-64-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account