Skip to main content

Cattle Underpass L55441 Velvetstown, Buttevant

Road Alert, May. 25th 2023
Road Closure - L55441 Velvetstown, Buttevant from Monday 12th to Friday 16th June 2023 to facilitate the construction of a cattle underpass.


CORK COUNTY COUNCIL

ROADS ACT, 1993

TEMPORARY CLOSING OF PUBLIC ROADS

 

Pursuant to Section 75 of the Roads Act 1993, & Article 12 of the Roads Regulations 1994, notice is hereby given that Cork County Council will close the following road for the period and reason specified below:

 

Road Subject of Closure

L55441-0, Velvetstown, Buttevant, Co. Cork.

 

Period of Closure

From 08:00hrs on Monday 12th June 2023 to 17:00hrs on Friday 16th June 2023.

(24hr Closure).

 

Reason for Closure

To facilitate the construction of a cattle underpass.

 

Alternative Routes

Local access will be maintained throughout the duration of the Road Closure.

 

Ref: TRC-68-2023

 

Director of Services,

Roads & Transportation,

Cork County Council

The Courthouse

Skibbereen

Co Cork

Email: roadclosures@corkcoco.ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

BÓITHRE POIBLÍ A DHÚNADH GO SEALADACH

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de Rialacháin na mBóithre 1994, tugtar fógra leis seo go ndúnfaidh Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas ar feadh na tréimhse agus ar an gcúis a shonraítear thíos:

 

An Bóthar atá le Dúnadh

L55441-0, Baile an Bhoilbhéacaigh, Cill na Mallach, Contae Chorcaí.

 

Tréimhse an Dúnta

Ó 08:00am Dé Luain, an 12ú Meitheamh 2023 go dtí 17:00pm Dé hAoine, an 16ú Meitheamh 2023.

(Dúnadh 24 uair an chloig).

 

An Chúis atá leis an Dúnadh

Chun tógáil íosbhealach eallaigh a éascú.

 

Bealaí Malartacha

Coinneofar rochtain áitiúil fad is a bheidh an dúnadh bóthair i bhfeidhm.

 

Uimhir Thagartha: TRC-68-2023

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí,

Teach na Cúirte,

An Sciobairín,

Co. Chorcaí

Ríomhphost: roadclosures@corkcoco.ieWant alerts like this?
Signup for a free Co. Cork Alerts account