11
October
2018

Nascadh 110Kv leis an ngreille L7418 Baile Bhuirne

Nascadh 110Kv leis an ngreille L7418 Baile Bhuirne

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍACHT NA mBÓITHRE, 1993Bóithre Poiblí a dhúnadh go sealadach

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil Comhairle Contae Chorcaí ag smaoineamh ar na bóithre seo a leanas a dhúnadh do trácht poiblí , faoi Alt 75 d’Acht na mBóithre, 1993, do na dátaí agus do na tráthanna a luafar: -Uimh. Thag: TRC-128-18

Nascadh 110Kv leis an ngreille a thógáil – L7418 in aice Tigh Tabhairne an Muilleann go dtí an acomhal leis An Cheapach Thiar.

ó De hAoine 2ú Samhain dtí Dé hAoine an 21ú Nollaig 2018

(Dúnadh Laethúil 08.00 go 18.00)Bóthar le a bheith Dúnta:

An L7418 ó Tigh Tabhairne an Muilleann i Baile Bhuirne go dtí Droichead An Cheapach ThiarUimhir Bóthar:

L-7418Bealach Malartach:

Do trácht atá ag taisteal i dtreo Thuaidh Thiar go Sráid an Mhuilinn , lean an N22 Thoir i dtreo Maigh Chromtha . Ag an acomhal den R-582 agus Crosaire Shráid an Mhuilinn ar an N22, tóg an R-582 thuaidh i dtreo Sráid an Mhuilinn go dtí an acomhal leis an L-5226-0. Tá an bealach malartach seo infheidhme freisin nuair atá tú ag taisteal sa treo eile.Tá fógra breise á thabhairt go bhfuil na dúnadh beartaithe seo le haghaidh éascú an Nascadh 110Kv leis an ngreille a thógáil thar ceann den ESB (BSL)Féadfaidh aon duine le spéis, agóid a thaisceadh i scríbhinn i gcoinne na bóithre seo a dhúnadh, chuig an thíos-sínithe nach déanaí ná Dé Mairt an 16ú Deireadh Fomhair 2018 ag 5.00i.n.Dfhonn do aighneacht/agóid i ndáil leis an dhúnadh bóithre sealadacha seo a mheas, dfhéadfadh sé a bheith riachtanach do Chomhairle Contae Chorcaí an aighneacht/agóid sin (faisnéis phearsanta san áireamh) a thabhairt don iarratasóir i gcóir réitiú. Faoi na rialacháin cosanta sonraí ginearálta (RCSG) tá do toiliú ag teastáil chun go mbeimíd in ann do faisnéis phearsanta a traschur do triú duine. Mar sin, le do thoil, léirigh ar do aighneacht má tá tú ag tabhairt toiliú duinn do chuid faisnéis phearsanta a traschur chuig an t-iarratasóirPróiseáilfear an faisnéis seo I line lenár ráiteas Príobháideachas ata ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag www.corkcoco.ieStiúrthóir Seirbhísí

Bóithre & Iompar ,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co Chorcaí 10 2018
Original SMS Content: Dúnadh Bóthair - L7418 Bhaile Bhuirne ón Aoine 2ú Samhain go hAoine 21ú Nollaig 2018 chun Éascú a dhéanamh ar Threalamh Ceangail Grid 110Kv thar ceann ESB.