10
June
2021

Oibreacha an L7417 Bóthar na gCillíní

Oibreacha an L7417 Bóthar na gCillíní

COMHAIRLE CONTAE CHORCAÍ.

ACHT NA mBÓITHRE, 1993

DÚNADH SEALADACH AR BHÓTHAR POIBLÍ

 

De bhun Alt 75 d’Acht na mBóithre 1993, agus Airteagal 12 de na Rialacháin um Bóithre 1994, tugtar fógra leis seo go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Contae Chorcaí an bóthar seo a leanas a dhúnadh go sealadach don tréimhse agus don chúis a shonraítear thíos: -

 

Bóthar le bheith dúnta

L7417 Bóthar na gCillíní, Maigh Chromtha, Co. Chorcaí

 

Tréimhse an Dúnadh

Ó 08.00 Mairt, 6ú Iúil 2021 go 20:00 Dé Céadaoin 11ú Lúnasa, 2021

(Dúnadh 24 Uair).

 

Cúis leis an Dúnadh

Forbairt Bóthair N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha - Oibreacha ag éascú ailínithe nua an L7417 a cheangal isteach.

 

Bealaí Malartacha

Trácht ag dul Soir: Lean an L-7418-0 ó dheas go dtí an N22. Tóg an N22 soir trí Bhaile Bhuirne agus Baile Mhic Íre go dtí an t-acomhal leis an L7417.

 

Tá an bealach atreoraithe seo infheidhmithe droim ar ais do thrácht atá ag taisteal siar.

 

Coimeádfar rochtain áitiúil le linn an Dúnta Bóthair.

 

Ba cheart agóidí i gcoinne an dúnta shealadaigh bóthair beartaithe seo a dhéanamh i scríbhinn, chuig an duine thíos-sínithe, ag lua Tag: TRC-52-2021, tráth nach déanaí ná 5i.n. Dé Máirt an 15ú Meitheamh 2021. Ba cheart sonraí teagmhála gutháin a áireamh san agóid.

 

Stiúrthóir Seirbhísí,

Bóithre & Iompar,

Comhairle Contae Chorcaí

Teach na Cúirte

An Sciobairín

Co Chorcaí

Ríomhphost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

{source}<?php
// This results in an error.
// The output above is before the header() call
header('Location: https://www.mapalerter.com/view/15048-23694-2');
?>
{/source}
Original SMS Content: Dunadh Bothair - L7417 Bothar na gCillini o De Mairt 6 Iuil go dti De Ceadaoin 11 Lunasa 2021 Forbairt Bothair N22 Baile Bhuirne go Maigh Chromtha.